Cor Barten:  De gitaarspelende zangleider, tevens voorzitter van het bestuur van de zang- en muziekgroep 'Gideon'.
Geboren op 13 maart 1952 in het Westfriesche Anna Paulowna kwam hij na nog een enkele omzwerving op 4-jarige leeftijd naar Hei- en Boeicop. Het dorp tussen Vianen en Leerdam in de Vijfheerenlanden. De jonge Barten had een muzikale inslag. Thuis werd er gezongen bij het harmonium, bespeeld door moeder en geoefend op de mondharmonica. Ook in navolging van moeder. Later volgden gitaarlessen die overgingen in accordeonlessen, maar door het vertrek van de leraar kwam hieraan een abrupt einde. Later volgde hij gedurende 3 jaren orgellessen bij de dorpsorganist. Ook het luisteren naar orgelconcerten, koren enz. in de omgeving of op de radio en het zelf zingen bij de plaatselijke zangvereniging als bas en later als tenor was een veel beoefende hobby.
Toen dan ook eind jaren zeventig er een doorbraak in zijn geloofsleven kwam en uit een inmiddels plaatselijk ontstane bijbelstudie- en gebedsgroep een zanggroepje ontstond was het voor de hand liggend dat hij na verloop van tijd tot zangleider werd ‘gebombardeerd’. Gedurende ruim 30 jaren lang heeft hij de gedrevenheid van God ontvangen om ‘Gideon’ te leiden en ook met de hulp van heel veel leden in de afgelopen jaren te mogen uitbouwen tot wat het nu is. Dat is geen verdienste, dat is genade! ‘Gideon’ groeide uit tot een regionale zanggroep. Dat stond een verhuizing naar Sliedrecht ook niet in de weg. Inmiddels woont de zangleider in Hoogblokland. Een dorp ‘onder de rook van Gorinchem’ in de Alblasserwaard van waaruit nu het werk geschiedt.
Sinds 18 april 2002 zingt hij ook regelmatig solo als bariton met  begeleiding van orgel, piano of gitaar met als uitgangspunt de eerste vier regels van de berijmde Psalm 118: De Heer is mij tot hulp en sterkte; Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; Hij was het, Die mijn heil bewerkte, dies loof ik Hem mijn leven lang.
Zijn verlangen en gebed is met die hulp en in die sterkte het ‘zang- en muziekwerk’ nog te kunnen en mogen voortzetten.  Dat alles D.V. en onder de bede van de zegen van God.

C.A. Kastelein-Blankers, toenmalig secretaris van ‘Gideon’.