"Leven met God is een keuze en geen gevoel"


"Je kunt ervoor kiezen vleselijk of geestelijk te leven. Zo zijn er ook christenen, die leven zonder vrucht te dragen," zegt voorganger Cor Barten over vrucht dragen. "Doordat we de verkeerde prioriteiten stellen, kan het voorkomen dat er veel bladeren en weinig vruchten aan onze levensboom hangen. Daarom is het van belang dat we beseffen dat de dingen van de Here te allen tijde voorrang krijgen. Dan kunnen we niet anders dan het volgende zeggen: 'Heer, wat wilt U dat ik doen zal?

"Als we vrucht willen dragen, zullen we eerst moeten kijken naar God Zelf," vervolgt Barten. "Jezus is de 'Graankorrel'. Hij moest in de aarde vallen om vervolgens vrucht te kunnen dragen. Wanneer we tot bekering komen, worden wij in wezen ook een graankorrel. Ons nieuwe leven moet ontplooien en als we met Hem leven, zal Hij dat nieuwe leven in ons uitwerken zodat wij vrucht kunnen dragen. Wanneer we leven tot Zijn eer, worden andere mensen aangeraakt en getroost waardoor meer mensen Christus gaan leren kennen en dienen."


Nieuw leven

Barten zegt dat ook onze 'graankorrel' in de aarde zal moeten vallen. "Want dat nieuwe leven moet zichtbaar worden en groeien. Maar dan is het wel noodzakelijk dat we sterven aan ons eigen oude leven. Als we elke dag de keuze maken in Hem te blijven - zoals Hij in ons - dan komt de genade en de kracht van de Heilige Geest om dat nieuwe leven te leven en te beleven. Christus wil onze levens gebruiken, zodat anderen tot geloof komen en weer vrucht kunnen dragen. Om te voorkomen dat we terugvallen in ons oude leven, zullen we bewust voor God moeten kiezen. Ons leven aan Hem toevertrouwen, heeft niets met gevoel te maken."

Wanneer we vrucht dragen, betekent dat vervolgens dat we beloond worden. Als we de goede werken gaan doen die Hij voorbereid heeft, krijgen we straks zeker loon naar werken wanneer Christus zal beoordelen wat wij hebben gedaan - hetzij goed of kwaad. Maar niet op deze aarde. We hebben de rijkste zegen ontvangen die een zondaar ten deel kan vallen. Wij zijn namelijk door de wedergeboorte hemelburgers geworden en gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, die we in Hem ontvangen hebben. Ons is geen aardse zegen beloofd, maar we mogen nu al rijk in Christus zijn.


Overgenomen uit CIP, voor website CIP  Klik hier!