SEPTEMBER 2018

Zang- en muziekgroep "GIDEON"

Wij verkondigen JEZUS CHRISTUS en Die gekruisigd, Hem, die door Zijn

GEEST ons vrede schenkt en zingen en musiceren tot lof en eer van GOD.

ZONDAG 02 SEPTEMBER KERKDIENST IN DE HERVORMDE KERK, DORPSSTRAAT 7, 5325 XG WELL 18.30 UUR  
ZONDAG 09 SEPTEMBER ZINGEN TIJDENS DE MAARSEN-ZING-DIENST IN DE HERVORMDE DORPSKERK, KERKWEG 19, 3603 CL MAARSEN 18.30UUR  
ZATERDAG 15 SEPTEMBER ZINGEN TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN HET WINTERWERK (ONDERDEEL SENIOREN) VAN DE PKN-GEMEENTE TE IJSSELSTEIN ( NIET VOOR IEDER TOEGANKELIJK) 14.30 UUR  
WOENSDAG 19 SEPTEMBER ZINGEN TER GELEGENHEID VAN HET 40-JARIG BESTAAN IN HET ZORGCENTRUM ELIM,KOENENSTRAAT 128, 3958 XB AMERONGEN (NIET VOOR IEDER TOEGANKELIJK) 15.00 UUR  
ZONDAG 16 SEPTEMBER KERKDIENST IN HET ST.ANTONIUSZIEKENHUIS ,LOCATIE 'LEIDSCHE RIJN', SOESTWETERING 1, 3543 AZ UTRECHT 10.00 UUR  
ZATERDAG 22 SEPTEMBER OPENLUCHTZANG IN HET CENTRUM ( BIJ DE RABOBANK), DORPSSTRAAT 38, 8071BZ NUNSPEET( UITGAANDE VAN DE STICHTING EVANGELISATIE) (IEDER MAG MEEDOEN!) 14.00 UUR  
ZONDAG 23 SEPTEMBER EVANGELISATIESAMENKOMST VAN DE VERGADERING VAN GELOVIGEN (EVANGELISATIEKRING), ORANJELAAN 2, 2411 VZ BODEGRAVEN 18.30 UUR  
 

'INDIEN DE HERE WIL,ZULLEN WIJ LEVEN EN DIT OF DAT DOEN.  Jacobus 4 : 15.