Samenstelling

De zang- en muziekgroep ‘Gideon’ is als volgt samengesteld:

 

Het bestuur

 

 

Voorzitter: de Heer Cor Barten

 

 

 

Secretaris: Mevrouw H.Wisgerhof-de Jong

 

      

 

Penningmeester: Mevrouw Mien de Graaf-Verhoef

 

 

      

Lid: de Heer Gert Collé

Lid: de Heer Henk van Luinen

Henk van Luinen 

“GA HEEN IN DEZE UW KRACHT, IK ZEND U IMMERS?”

“GA HEEN IN DEZE UW KRACHT, IK ZEND U IMMERS?”

“GA HEEN IN DEZE UW KRACHT, IK ZEND U IMMERS?” 
Lid: Mevrouw Maaike de Koster-van Kempen
Lid: de Heer IJsbrand Bol      

 

"Gideon"

Zangleider: de Heer Cor Barten

Leden:

Momenteel 95 leden uit 38 plaatsen 

Donateurs:

Momenteel 65 donateurs in het gehele land

  Info  Donateurs