Over Gideon

De zang- en muziekgroep "Gideon" is officieel gestart op 10 december 1981 in Hei- en Boeicop. De eerste naam was "Evangelische Zanggroep Hei- en Boeicop". Pas in 1983 ontstond de naam "Gideon".
Al ruim 31 jaar is Cor Barten de zangleider

Zang- en muziekgroep "GIDEON".  Een groepje mensen in Hei- en Boeicop, dat samen aan bijbelstudie deed en dat samen in gebed ging. Dat samen ook zong bij een enkele gitaar. Dat leidde tot de officiële start van het zanggebeuren op 10 december 1981. Daarvoor was regelmatig informeel ‘opgetreden’. Na een optreden met Pinksteren 1983 werd de groep betiteld als een Gideonsbende. Daarmede veranderde de naam (Evangelische) Zanggroep Hei- en Boeicop in ‘Gideon’. ‘Ga heen in deze uw kracht……..IK zend u immers?” (Richteren 6 vers 14). Gedurende de afgelopen jaren is het ledenaantal gegroeid van 16 tot 98. Kwamen de eerste leden allen uit Hei- en Boeicop; nu wonen zij in vijf provincies (Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland) in 38 burgerlijke gemeenten. Uitschieters daarin zijn Ede, Scharendijke, ‘s- Gravenmoer en Papendrecht. Bij ‘Gideon’ wordt gezongen door mensen uit diverse kerkgemeenschappen en vrije gemeenten. ‘U bracht ons tezamen, U maakt ons één’. In de beginjaren nodigde de groep zichzelf wel eens uit; nu ligt het aantal optredens na aanvraag op 55 per jaar. In 1995 maakte de groep een reis naar Roemenië met als doel Woord en Daad. Daar werd een zestal keren opgetreden en werden hulpgoederen uitgereikt.

 Op D.V. 9 december 2006, de tweede jubileumavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, kwam het aantal optredens op 975. Voorts bereikte de groep op zaterdag 12 mei 2007 de mijlpaal van 1000 optredens. Een nieuw hoogtepunt. Inmiddels ligt het aantal optredens ruim boven de 1.300. Wat is God goed! In principe zingt de groep overal waar vraag is. Er wordt gezongen in kerken, culturele gebouwen, tenten, zieken- en verzorgingshuizen, op campings en voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens evangelisatie-, jeugd-, opendeur-, welkom- en gehandicaptendiensten. Ook verzorgt ‘Gideon’ regelmatig zangavonden, veelal voor of in samenwerking met stichtingen, die hulp verlenen in Woord en Daad. De inmiddels verschenen 13 CD’s dragen’ allen een goed doel. Naast het werk van ‘Gideon’ zijn deze doelen: projecten voor vervolgde christenen wereldwijd, straatkinderen en kinderen in (particuliere) opvangtehuizen en ziekenhuizen in Roemenië, het kinderhospice De Glind bij Barneveld, de opvang van Arabische en Israëlische kinderen en jongeren via het Jaffaproject van de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk en de ondersteuning van projecten (operaties en o.a. trainingen in West-Afrika) van de Stichting Mercy Ships Holland te Rotterdam tot de instandhouding van de dijksynagoge van Sliedrecht/Hardinxveld-Giessendam.

 

‘Gideon’ is dankbaar dat gedurende zoveel jaren en zoveel optredens de boodschap van redding en heil van God door de Here Jezus Christus mocht worden verkondigd. Het bezongen Woord onder de begeleidende muziek van accordeon, gitaren, banjo, ukelele, fluit, mondharmonica en tamboerijn en de getuigenissen zullen bij God niet ledig terugkeren. Uit reacties vanuit de groep zelf en van daarbuiten weten we dat de zang en muziek door ‘Gideon’ gebracht voor velen tot zegen is geweest en nog is. En tot troost, bemoediging en liefdevolle vermaning. Dat blijkt ook uit reacties op de ruim 11.000 CD’s en MC’s, die in andere handen overgingen. ‘Gideon’ wordt nogal eens ‘gedraaid’ op lokale omroepen, maar ook in de Muzikale Fruitmand van de Evangelische Omroep. 'Gideon’ is de God, de Heiland, Die zij bezingen, dankbaar voor het mogen bereiken van de reeds genoemde mijlpalen

Dankbaar voor al de leden, de repetities, de optredens, de bestuursvergaderingen, het Gideon Nieuws, de Nieuwsbrief voor Donateurs van de afgelopen jaren. Dankbaar voor de bewaring tijdens al de reizen. Sommigen reisden de laatste jaren 5 tot 6 duizend km. per jaar. Veel werk is en wordt door velen verzet. Hetzij op de voorgrond dan wel op de achtergrond. Niemand wordt of is ooit betaald. Zij deden en doen het uit liefde voor hun Heiland en Heer. God zij daarvoor geprezen! Het is Zijn genade en Zijn trouw. Hij gaf en geeft de gedrevenheid in zangleider, bestuur en leden. Het is het gebed van 'Gideon’ en vaste hoop dat het werk nog kan worden voortgezet in Zijn Naam en Kracht. Tot heil, tot redding van (nog) verloren mensen. Ouderen, ouden en jongeren. Maar dat het ook blijft voorzien in bemoediging, troost en hoop. Want die hoop is er. Geen misschientje, maar een vaste hoop. Door het geloof in Jezus Christus alleen! ‘Stel uw vertrouwen op de Here Jezus Christus en u zult behouden worden’. Vertrouwen voor het leven na dit leven, maar ook voor de reis door dit leven daarheen. In alle omstandigheden: Hij is getrouw en nimmer falend. En wie vertrouwt zal niet beschaamd uitkomen, maar aankomen in de stad met paarlen poorten, waarvan ‘Gideon’ zo graag zingt, gezongen heeft en wil blijven zingen. Het gebed van de groep houdt tevens in dat ook alle CD’s en MC’s door God gebruikt zullen worden om vele harten te bewegen, levens te veranderen en de Liefde van God over te brengen. Tot Zijn eer! Dan bereiken wij het ons gestelde doel. Daarom: KOMT ALLEN!  

Wij verkondigen JEZUS CHRISTUS en Die gekruisigd,
Hem, die door Zijn GEEST ons vrede schenkt
en zingen en musiceren tot lof
en eer van GOD.

Cor Barten (zangleider en voorzitter).Klik hier!

Cor Barten (voorzitter) "Leven met God is een keuze en geen gevoel" Klik hier!