Mei 2018

Zang- en muziekgroep "GIDEON"

+Wij verkondigen JEZUS CHRISTUS en Die gekruisigd, Hem, die door Zijn

GEEST ons vrede schenkt en zingen en musiceren tot lof en eer van GOD.

ZATERDAG 05 MEI OPENLUCHTZANG IN HET CENTRUM ( BIJ DE RABOBANK), DORPSSTRAAT 38, 8071BZ NUNSPEET( UITGAANDE VAN DE STICHTING EVANGELISATIE) (IEDER MAG MEEDOEN!) 14.00 UUR  
MAANDAG 14 MEI EVANGELISATIEDIENST IN DE TENT VAN HET NEDERLANDS BIJBELSTUDIE CENTRUM, STAANDE AAN DE ZUIDERZEESTRAAT 410, 8091 PB WEZEP 20.00 UUR  
DONDERDAG 17 MEI SLOTAVOND VAN HET SEIZOEN VAN DE BIJBEL-OPEN-AVONDEN IN HET HERVORMD JEUGDGEBOUW 'DE BRON',KERKSTRAAT 3, 4251 CH WERKENDAM 20.00 UUR  
VRIJDAG 18 MEI ZANGAVOND OP CAMPING 'DE VICTORIE', BROEKSEWEG 75 4231 VD MEERKERK 19.30 UUR INFO
ZONDAG 20 MEI KERKDIENST IN HET ST. ANTONIUSZIEKENHUIS, LOCATIE 'LEIDSCHE RIJN', SOESTWETERING 1, 3543 AZ UTRECHT 10.00 UUR  
DONDERDAG 31 MEI EVANGELISATIEDIENST IN DE TENT VAN HET NEDERLANDS BIJBELSTUDIE CENTRUM, STAANDE AAN DE STAARTWEG 14 A, 8322 ND URK 19.15 UUR  
 

'INDIEN DE HERE WIL,ZULLEN WIJ LEVEN EN DIT OF DAT DOEN.  JACOBUS 4:15.