December 2018

Zang- en muziekgroep "GIDEON"

Wij verkondigen JEZUS CHRISTUS en Die gekruisigd, Hem, die door Zijn

GEEST ons vrede schenkt en zingen en musiceren tot lof en eer van GOD.

ZATERDAG 01 DECEMBER ZANGAVOND HOOP VOOR ALBANI╦ IN DE GEREFORMEERDE ONTMOETINGSKERK, LEKDIJK 219, 2957 CH NIEUW-LEKKERLAND 19.30 UUR  
ZATERDAG 08 DECEMBER AFSCHEIDSZANGAVOND IN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ,NOORDZIJDE 1A, 4225PG NOORDELOOS 19.30 UUR INFO
 

'INDIEN DE HERE WIL,ZULLEN WIJ LEVEN EN DIT OF DAT DOEN.  Jacobus 4 : 15.