Als een vriend wil ik je dragen CD 8

 

Het is onze bede en wens dat deze nieuwe CD, waaraan wij met vreugde hebben gewerkt, door de HERE zo gebruikt wordt dat ieder die ernaar luistert de Here Jezus kent of zal leren kennen en dat de liederen vooreen ieder mogen strekken ter bemoediging, tot vertroosting, waarbij uiteindelijk HEM daarvoor alle lof en eer toekomt.

Het is tevens ons gebed dat wij dit stukje geestelijk werk nog mogen voortzetten tot heil en zegen van mensen, waarbij we uiteraard onszelf insluiten, tot eer van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, wetende gezonden te zijn met de opdracht: “Ga heen in deze Uw kracht………IK zend u immers!”

 Cor Barten.

CD verantwoording!

Het is voor het bestuur en leden van de zang- en muziekgroep “Gideon” een grote vreugde om opnieuw een CD te maken. Een CD opgenomen in de Ned. Herv. St. Bonifatiuskerk te Noordeloos, een dorpje in de Alblasserwaard in de nabijheid van Gorinchem, behorend tot de gemeente Giessenlanden. Eveneens in de provincie Zuid-Holland. 22 liederen zijn op deze nieuwe schijf vastgelegd, die als veelzeggende titel meekreeg: “ALS EEN VRIEND WIL IK JE DRAGEN”. We weten allen dat de omstandigheden in het leven van mensen, of ze nu geloven in de God van de Bijbel of niet, niet altijd zijn zoals zij gehoopt of gedacht hadden. Er kan zoveel in ons leven gebeuren, waardoor we juist iemand nodig hebben die ons draagt en verdraagt. Het is geweldig als mensen er dan voor ons willen en kunnen zijn of wij er voor andere mensen willen en kunnen zijn. Één zaak is echter zeker. Er is IEMAND, Die er in ieder geval voor ons is, juist in die momenten of tijdens die perioden wanneer onze omstandigheden, zoals b.v. ziekte, verdriet, teleurstelling of wat dan ook daarom vragen. Die IEMAND stelt nooit teleur. Die IEMAND is de HERE JEZUS CHRISTUS. Hij gaf Zijn leven voor ons, Hij houdt van ons, Hij gaat altijd met ons verder, Hij wil ons dragen als een Vriend, als Één, Die naast je gaat en je “oppakt” als het dreigt niet meer te gaan, als het niet meer gaat, als je wegzinkt, zoals Petrus op het water. Hij zegt: “IK ZAL ER ZIJN. ALLE DAGEN!”. Dan blijft er achter je één spoor over, niet dat van jezelf, maar van de HERE. Want jij wordt gedragen!

 

Historie: Voor het ontstaan van zang en muziekgroep "Gideon" klik op "Gideon

 

1. Gena Tekst& Muziek Onbekend 12.Mijn vrede geef ik u Tjeerd Venema
2. Lof en dank Tekst & Muziek Onbekend 13.Hoort Jezus noodt u M. A. Alt
3. Jezus mijn Heiland Tekst & Muziek Onbekend 14.Genade zo oneindig groot Universal songs Teks Elly Zuiderveld Nieman
4. De weg van Jezus is steil en smal Glorie Klokken M.A. Alt 15.U,Die mij geschapen hebt Chris Christensen Tekst Rikkert Zuiderveld
5. O. Heer een Vriend Tekst & Muziek Onbekend 16.Wij eren en aanbidden U Gé Baas Universal songs
6. Duizend vragen A. Pronk 17.Machtig God sterke rots G. Bonov F. Hernandez
7. Hoe groot zijt Gij Opw 407 18.Als een vriend wil ik je dragen R.Biersteker/ E.Tims
8. Elke dag aan Jezus zij Tekst & Muziek Onbekend 19.Daar is een Helper groot van kracht G.B.v.Brucken Fock/E.S.Lorenz
9. Als je wandelt met Hem Tekst & Muziek Onbekend 20.Tel uw zegeningen  J.Naber/ E.O.Exel
10.Er is een Heer Continental Sound A.Wolthaus 21.Ik vermag alle dingen Jetty Jonker /Continental Sound
11.Als je bent vergeten Ch.A.E. Groot 22.Als de grote morgen aanbreekt Tekst& Muziek Onbekend

Deze CD is via internet te bestellen: Klik hier!  of bel 0183-354149