HEER, IK KOM TOT U CD 7

Verantwoording: Reeds driemaal mocht met de SDOK op een zangavond worden samengewerkt met als doel; Verkondiging van het evangelie en hulpverlening aan de straatkinderen van RoemeniŽ. Ook is op deze CD de Lexmondse organist Henk van Egmond te beluisteren. Hij improviseert en begeleidt de samenzang en speelde ook met "Gideon"enkelelideren mee. De medewerkenden aan deze CD hopen en bidden dat ook dit produkt weer door de Heere gebruikt en gezegend zal worden in de verkondiging van het evangelie en bekendmaking en instandhouding, ja zo mogelijk uitbreiding van het werk van de SDOK

De Heere zegene u en jou. Wij wensen u en jou veel luistergenot.

Stichting De ondergrondse kerk Postbus 705 4000 AS Gorinchem

Opnamelocatie: N.H.Kerk te Lexmond 12-01-2002

Historie :Voor het ontstaan van zang en muziekgroep "Gideon" klik op "Gideon"

 

 

1.Samenszang Psalm 118 vers 1 7 en 14 Trad 9.  Zijn Naam is wonderbaar A.Meir
2.O wat een heerlijke heerlijke dag N.B 10.  Prijs Uw Naam E.&.R.Zuiderveld-Nieman
3.Zijn liefde zocht mij teder J d Heer/A.J.Gordon 11. Aan Uw zij dicht nabij J.d.Heer/S.J.Vall
4.O, liefde Gods oneindig groot  ( met    samenzang)   J.d.Heer/J.Gebard 12. Voor Uw liefde Heer  Jezus,dank u wel J.Visser/arr,K.Kaiser
5.Nog is het tijd J.Buurman 13. Halleluja ( met samenzang) J.Sinclair
6.Hoor de blijde boodschap nu N.B 14. Majesteit (2e keer met samenzang) J.Hayford
7.Heer ik kom tot U( met samenzang) J. Visser/G Whelpton 15. Jezus leeft in eeuwigheid CH, A.E. De Groot
8.Orgelspel met samenzang lied 446 1. 3 en5 H.J van Lummel/H.v Egmond 16. Samenzang Psalm 89 vers 1,7,en,8 arr,J.v Weelden/H.v Egmond

Deze CD is via internet te bestellen: Klik hier!  of bel 0183-354149