Ik BEN DE HEER, DIE JOU EENS SCHIEP CD 6

 

Zanggroep "Gideon"-20 jaar. Twintig jaar zingen van Gods heerlijke boodschap voor mensen in en door de kracht van zijn Geest. Hoeveel mensen zullen door het -onder begeleiding van gitaren, accordeon en tamboerijn- zingen en getuigen van het evangelie van Jezus Christus zijn aangeraakt? Voor het eerst hun hart aan de Heiland hebben toevertrouwd of opnieuw zijn aangeraakt, bemoedigd, vertroost of liefdevol vermaand? We weten het (gelukkig) niet. Maar wat we wel weten is dat God, onze Vader, Zich 20 jaren lang voor "Gideon" heeft betoond als de Getrouwe.

Na zeven geluidscassettes en vijf CD's kreeg deze geluidsopname de titel mee: IK BEN DE HEER, DIE JOU EENS SCHIEP. Het lied met deze titel, waarin God laat horen, zien en voelen Wie Hij voor u en voor jou is en wil zijn. Het is het meest recente lied dat "Gideon" leerde. De opnamen voor deze CD werden gemaakt in de Ned. Herv. St. Bonifatiuskerk te Noordeloos, een dorpje in de nabijheid van Gorinchem.

Voor verantwoording: Klik hier!

Historie: Voor het ontstaan van zang- en muziekgroep "Gideon" klik op Gideon

1. Wij hebben de verlossing Joh. de Heer/L.L. Pickett 12.Jezus Uw Naam zij  d' hoogste eer Leger des Heils/W.J. Krickpatrick
2. Eens zocht ik naar aardse vreugde Joh. de Heer/J. Koekkoek 13.O breng de blijde tijding M.A. Alt
3. De nacht vlood heen Leger des Heils 14.Spoedig zal komen de hemelse Heer Jan Visser
4. Zie ik sterren aan de hemel staan Jan Visser/Universal Songs 15.Stromen van zegen Joh. de Heer/Mc Granahan
5. Ik weet Hij leeft Onbekend 16.Het ruwhouten kruis Joh. de Heer/W. Blow
6. Één vonk is al genoeg Kurt Kaiser/Universal Songs 17.Hand in hand met Jezus M.A. Alt/A.B. Smith
7. Ik ben de Heer, Die jou eens schiep Rolof Mulder/Universal Songs 18.De Here is mijn licht en Zijn liefde is mijn steun I.D. Sankey/arr J. v. Weelden
8. Juicht, want Jezus is Heer Gijsbert Spijker 19.Omdat Hij leeft (ll) Gloria & Bill Gaither/deels onbekend
9. Zoals ik ben kom 'k onbereid Joh. de Heer/W. Blow 20.De Koning zal komen Onbekend 
10.Zing met mij een halleluja Onbekend 21.Liefde was het onuitputt'lijk Ds v.d B./T.J. Williams
11.Groot is Uw trouw, o Heer T.O Chrisholm/W.M. Runyan Univ 22.Maranatha Bijbel/Jerry Sinclair

Deze CD is via internet te bestellen: Klik hier!  of bel 0183-354149