"Komt tot uw Heiland" CD 5

 

Historie: Voor het ontstaan van zang- en muziekgroep "Gideon" klik op "Gideon"

SDOK/0183-561186  

www.SDOK.NL         info@sdok.org

In 2006 heeft de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) besloten om zich weer volledig te richten op haar oorspronkelijke doelstelling, namelijk de ondersteuning van vervolgde christenen. De SDOK heeft daarom haar betrokkenheid bij een aantal projecten, die buiten deze doelstelling vallen, afgebouwd. Het is de bede van “Gideon” dat ook deze CD veelvuldig haar weg zal vinden, de luisteraars tot zegen, vertroosting en bemoediging mag zijn.      INFO

 

 

ZANGGROEP ‘GIDEON’

De zanggroep ‘Gideon’, ontstaan in Hei- en Boeicop, heeft met veel vreugde medegewerkt aan de totstandkoming van deze live-CD. Met veel vreugde, niet alleen omdat de boodschap van het Evangelie, Gods genade in de Here Jezus Christus, kon worden bezongen, uitgedragen en vastgelegd, maar ook omdat door de opbrengst van deze geluidsdrager daadwerkelijk de mens in nood kan worden geholpen via het project van de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) “Hulp aan straatkinderen”. Dus Daad en Woord! Immers uit het geloof blijken de werken en de werken vloeien voort uit het geloof. “Gideon” is in haar officiële bestaan het 20ste jaar ingegaan. De groep telt momenteel 55 leden, zingt drie keer per maand op allerlei plaatsen in kerken, zieken- en verzorgingshuizen, tenten en bij andere gelegenheden. De leden van deze interkerkelijke groep komen uit 3 provincies en 17 burgerlijke gemeenten. De groep – bij een optreden zijn meestal 20 tot 25 leden – begeleidt zichzelf op gitaren en een accordeon, terwijl ook de tamboerijn niet ontbreekt. “Gideon”, al vanaf het begin onder leiding van zangleider (dirigent) Cor Barten, die daarnaast meestal ook nog gitaar speelt, heeft zo al jaren in Gods kracht mogen waarmaken wat door de Here gezegd werd tegen de richter Gideon van het volk Israël: “Ga heen in deze uw kracht…….IK zend u immers?”. Onder deze titel heeft de zanggroep ook een verzamel-CD uitgebracht ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan. Daarvoor verschenen vijf muziekcassettes, waaronder een kerstmuziekcassette. (Deze zijn uitverkocht en niet meer verkrijgbaar). Ook kwam er nog een CD van de pers, getiteld “De Here is mijn Herder”. De opbrengst hiervan is geheel ten bate van de herbouw van de historische dijksynagoge van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Inmiddels zijn er in totaal circa 1.000 CD’s verkocht en 1.800 muziekcassettes. Alle CD's zijn nog verkrijgbaar. Ook heeft de zanggroep nog een Kerst-CD “Immanuël” opgenomen. De Here zegene deze voortgaande arbeid. Cor Barten.

1.Psalm 150 : 2 en 3 Samenzang met orgel 11.Orgel: Toccata, First Sonate in G minor solo door Aart Bijkerk
2.Welk een vriend is onze Jezus Joh. de Heer 12.Psalm 108 : 1 en 2 (met samenzang)
3.Ik wandel in het licht met Jezus Joh. de Heer 13.Heer, wees mijn Gids  
4.Zoek eerst het koninkrijk van God (met samenzang) 14.Nader tot U Joh. de Heer (met samenzang)
5.Al je haren zijn geteld   15.Nader, mijn God, bij u Joh. de Heer
6.Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht Joh. de Heer (met samenzang) 16.Maak mij een beeld van U  
7.Of je arm bent of rijk   17.Immer dichter aan uw zij Glorieklokken
8.Kom tot uw Heiland Joh. de Heer/G.F. Root (met samenzang) 18.Binnenkort komt de dag  
9.Heerlijk Evangeliewoord   19.De stad met paarlen poorten M.A. Alt (met samenzang)
10.Kom in mijn hart H. Flame (met samenzang)    

Deze CD is via internet te bestellen: Klik hier! of bel 0183-354149