Immanuël CD 4

Opname: zaterdag 2 november 1996 en zaterdag 18 maart 2000 in de Nederlandse Hervormde Kerk te Heukelum (Gld) Opnametechniek: Jubal Records B.V. te Sliedrecht. Muziekinstrumenten: accordeon, gitaren, gitaarbanjo en tamboerijn. Grafische vormgeving: Studio van Kleef te Rotterdam. Fotografie voorzijde boekje: Cor Barten te Sliedrecht. Fotografie achterzijde boekje: Bob de Jong te Hendrik-Ido-Ambacht. Foto voorzijde boekje: Zonsapgang. Foto achterzijde boekje: Het kerkgebouw van de N.H. Gemeente te Heukelum (Gld).

Verantwoording.

De zanggroep ‘Gideon’, officieel gestart op 10 december 1981, heeft invulling mogen geven aan het verlangen een CD op te nemen en uit te brengen, die geheel en al gevuld is met prachtige kerstliederen. Oude kerstliederen en liederen meer van deze tijd. Hoe het ook zij: de boodschap van Christus’ geboorte staat in alle liederen centraal. ‘Het heil begon in Bethlehem’ en ‘de genade van God is heilbrengend verschenen aan alle mensen’. Welk een rijke boodschap: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’ Dat evangelie klinkt al sinds de eerste eeuw. Ook en opnieuw door deze CD heen. De leden van ‘Gideon’ hebben er met vreugde aan gewerkt en hun tijd en energie hiervoor gegeven, ja mogen en kunnen geven. Dat is ook genade van God, want het gaat om de eer van het Kind van Bethlehem, de Zoon van God aan ons gegeven: Jezus Christus. ‘Gideon’ heeft daarom één doel: die blijde boodschap doorgeven aan wie het maar wil horen. In haar 19-jarig bestaan is ‘Gideon’ een begrip geworden binnen een belangrijk deel van de evangelische en reformatorische gemeenschappen. Inmiddels mochten ruim 670 optredens worden verzorgd binnen diverse (kerk)gemeenschappen (evangelisch en reformatorisch), ziekenhuizen, verzorgingshuizen, op campings, in tenten e.d. Momenteel groeit het ledental weer gestadig. Op naar de 60. Jongere en oudere mensen vanuit 3 provincies, 20 burgerlijke gemeenten en uit diverse kerkelijke/evangelische kringen. Bestuur, leden en zangleider van ‘Gideon’ wensen u en jou veel zegen en luistergenot middels deze CD.

 Het is ons gebed, dat alle luisteraars hierdoor worden geraakt en hun vertrouwen hebben of zullen (gaan) stellen op de Here Jezus Christus: Dé Weg, dé Waarheid en hét Leven. "Gideon" staat onder leiding van Cor Barten. Meer over verantwoording van de CD Klik hier!

 

1.Stille nacht J. IJserinkhuisen/F. Gruber 13.Alzo lief had God de wereld Bijbel: Johannes 3 : 16
2.In Bethlehems dreven C.A.Kern/F.Pijlman 14.In den beginne was het woord wijze Psalm 134
3.De herders waakten in de nacht Onbekend 15.Het heil begon in Bethlehem Melodie Jester Hairston
4.Hoor, de eng'len zingen d'eer F. Mendelssohn 16.Immanuël Jesaja 7 : 14 Bob McKee
5.Komt allen tezamen Traditioneel 17.Duisternis zal niet meer wezen Melodie J. Koekkoek
6.Nu zijt wellekome Oud-Ned. lied-melodie 1627 18.Bethlehems sterre Bundel Joh. de Heer 621
7.Vol van pracht K. Voigtländer 19.Kom tot uw Heiland Joh. de Heer/G.F.Root
8.Juicht, o gij heem'len Joh. de Heer/J. Hovy 20.Kom in mijn hart H. Flame
9.Gloria in excelsis Deo W. Bernard 21.Wonderbare Raadgever naar Jesaja 9 : 5b
10.Blaas de bazuin G.F. Händel 22.Jezus' komst op aarde Melodie  H. Bishop
11.Ere zij God in de hoogste  heem'len M.A. Alt 23.Een nieuwe morgen W.A. Mozart/E. Zuiderveld-Nieman
12.Kerstfeest A. Adams    

Deze CD is via internet te bestellen: Klik hier! of bel 0183-354149