De Here is mijn Herder CD 2

   

Verantwoording

L.S.

Inleiding.

De zanggroep “Gideon”, die afgelopen jaar haar 15-jarig jubileum vierde en ter gelegenheid daarvan haar (verzamel)-CD uitbracht, getiteld “Ga heen in deze uw kracht……IK zend u immers?”, heeft nu reeds een tweede CD laten vervaardigen.

Dat er al weer zo snel een plan rees tot het vervaardigen van een tweede CD heeft enerzijds te maken met het behoud van de dijksynagoge, de enige ter wereld, aan de Rivierdijk te Sliedrecht en anderzijds omdat de jubileum(verzamel)-CD in de voorbije periode zeer snel is verkocht, waardoor bleek dat er veel behoefte bestaat aan het geestelijke lied, dat op eenvoudige wijze wordt vertolkt.

Meer over verantwoording CD en Dijksynagoge  Klik hier!   

1.Psalm 146: 1,3,4,6 en 8. H.J.van Lummel/arr: J. van Weelden 13.Abba Vader. D. Bilbrough
2.Ik wil zingen van mijn Heer. D. Brockway  14.Al zou de vijgeboom niet bloeien (naar Habakuk 3: 17-19). C. de Groot-Klein/A. Kousemaker
3.De Here is mijn Herder. W. Appermont 15.Kom en help ons oogsten. (naar Psalm 126) E. Tims
4.De Heer is mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar Zijn wil. J.C. v. d. Leek/D. Grant 16.O, Heer Jezus, kom. A. Pronk/W.S. Weeden
5.Voor de Here en voor Gideon. J. Stuij 17.Jerusalaim, stad van goud. N. Shamer (vert. E. Lopez)
6.De Heer is mijn Licht ( Ps 27). Uitgave: Leger des Heils 18.Dochter Sions, wees verheugd! G. F. Händel
7.De eeuwige God. F. Vink-Faassen/F. van Essen 19.Halleluja, prijs de Heer. Onbekend
8. Hine matov  (Ps 133:1). Opwekking en Continental Sound 20.Gods volk wordt uitgeleid. S. Daueman
9.Looft, looft nu aller heren Heer. L. Bourgeois/arr: J. van Weelden 21.De dorre vlakte der woestijnen. J.J.L. ten Kate/H.A.C. Malan/arr.J.van Weelden
10.Halleluja! Looft God in Zijn heiligdom. Opwekking/Continental Sound 22.De stad met paarlen poorten. M.A. Alt
11.Het afscheid. H. Tromp 23.Jeruzalem. A. Pronk
12.Baruch ha-Shem Adonai. D. Rodgers/T. Walker 24.Alles is gereed in het Vaderhuis. Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap te Hilversum

Deze CD is via internet te bestellen: Klik hier!  of bel 0183-354149