'K BEN REIZEND NAAR DIE STAD CD 14

 

 

Verantwoording: De Zang- en muziekgroep Gideon is spontaan ontstaan uit een Bijbelstudie- en gebedsgroep in Hei- en Boeicop, een dorp nu nog behorend tot de gemeente Zederik en liggend in de Vijfheerenlanden tussen Vianen en Leerdam. Nadat eerst veelal binnenshuis werd gezongen en gemusiceerd is de groep op 10 december 1981 officieel van start gegaan en dus nu aan haar 35ste jaar bezig. En nog steeds is er veel vraag naar de eenvoudige vertolking van het geestelijke lied. Het concept ‘Zingen voor en met de mensen’ slaat nog altijd aan en daarom zijn er veel aanvragen voor optredens. Gideon verzorgt er de laatste jaren circa 60 per jaar. Van kerkdiensten tot openluchtzang; in ziekenhuizen en op de camping. Het komt jaarlijks allemaal voorbij. Het aantal optredens bedraagt inmiddels ruim 1.540.

De opnamen vonden plaats in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordeloos.  Een nieuwe kerk met een mooie akoestiek, waarin Gideon tot zijn recht kwam. Ook deze CD, die als titel ‘k Ben reizend naar die stad’ meekreeg, werd weer in goede samenwerking opgenomen met Martin de Waard van OGW Records te Nieuwegein.

Bestuur, leden en zangleider van Gideon eren door de liederen op deze CD de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En bidden dat ze veel mensen tot zegen mogen zijn. Dat ze zullen dienen tot bekering, tot zekerheid van het geloof, tot troost, bemoediging en liefdevolle vermaning. Dan wordt daarmede de doelstelling rijkelijk gehaald en zijn/gaan we samen op weg naar de eeuwige stad, waar Christus ’t licht zal zijn.

1.'t Is middernacht en in de hof C.S.Adama van Scheltema/W.B.Bradbury 11.Er is volheid van Genâ Joh. de Heer
2. Eens was de hemel vervuld van Zijn glorie Mevr. Knap/Ch.H.Marsh 12.O, zoete Naam J.E. v.d. Brink
3.Ik ben gered M.A.Alt/Gospel Songs /Muziekbundel Looft de Here 13.Komt laat ons zingen al te zaam Onbekend
4.Welk een omkeer Joh.de Heer/Ch. H. Gabriel 14.Moet ik gaan met lege handen C.C. Converse / Piet Smit
5.'t Scheepje onder Jezus' hoede Joh. de Heer 15.Elk uur, elk ogenblik M.S. Bromet/L Lowry
6.'k Stond eens stil op mijn pad J. Buurman 16.O, Heer, U bent groot en almachtig G. Robbertsen / arr,: Opwekking
7.De haven van rust J.van Rijn 17.De boodschap van Jezus R. Meenderink / P.van Zutphen / J. Zwanenpol
8.Jezus, ik kom J.C. v.d. Leek/ Assembly Songs 18.Volgen Onbekend
9.Buiten U, o Heer Leger des Heils 19.Troost, troost mijn volk Jan Pieter Kuyper / Small Stone Media t.a. Dicht bij de Bijbel
10.Is hier een hart door vrees benard?  N. Claeys-v. Lith/S. Hamblen / arr.:J. v. Weelden 20.Wij weten het uur niet C.S. Adama van Scheltema / F.E. Belden
    21.k'Ben reizend naar die stad Leger des Heils

Deze CD is via internet te bestellen: Klik hier! of bel 0183-354149/06-29168208