.MARANANATHA. Ja,IK kom spoedig CD 13

 

 

Het is voor Gideon een grote vreugde dat ter gelegenheid van dit 30-jarig jubileum weer een nieuwe CD kon worden gemaakt. Die heb(t) u/jij nu in handen. De dertiende in de rij. Deze keer met de veelzeggende titel ‘Maranatha.

Gideon wil door middel van de opgenomen liederen op deze CD getuigen van en uitnodigen tot het heil in Jezus Christus, oproepen met Hem te leven en elke gelovige aan te moedigen om te midden van deze wereld, die in barensnood is, wakende te zijn en op de Here Jezus te wachten, ja Hem te verwachten. Totdat de ontmoeting met Hem er zal zijn en al Gods kinderen zullen thuiskomen in de stad boven wolken.

Maranatha, het woord drukt zowel een belofte (Maran-atha) als een bede (Marana-tha) uit, namelijk: ‘D Here komt!’ en ‘Ach, Here, kom!’ Beiden behoren absoluut tot de overtuiging van een bijbelse christen, van wie het burgerschap in de hemelen is. De apostel Paulus gebruikt de uitroep in 1 Korinthiërs 16 vers 22. ‘Ach, Here, kom!’ Ook aan het einde van de Bijbel vinden we de bede ‘Kom!’ en het antwoord van de Here Jezus daarop luidt: ‘Ja, ik kom spoedig. Amen’.

1.Licht van de wereld Shachach / Ytje Althuisius 11.Maak ons tot een stralend licht Chris Christensen Rikkert Zuiderveld
2.God houdt van u Teunie Collé 12.Er is een God, Die hoort G.C. Stebbink / J Pel
3.Golgotha Stichting Jij daar/Cor Barten 13.Ik vertrouw op Hem Ira.F. Stamphill / Johan Th. Bos
4.Ik wil komen Martin Nystrom / Yvonne Hoekendijk 14.Hij’ s machtig Onbekend
5.Bron van levend water John Watson / Mireille Schaart 15.In de hemel is de Heer Louis Brittz/ Zuid- Afrikaans lied
6.Ik geloof: Jezus redt T.P.Webster / Joh. de Heer 16.‘k Heb gehoord van een stad Russische volksmelodie / zetting J.Zwanenpol
7.Zijn Naam is gegrift in mijn hart M.A.Alt 17.Als ’t bazuingeschal des Heeren J.M.Black / Joh.de Heer
8.Al sprak ik met een
mensentong
Zangbundel /Tekstuitgave Boekencentrum-n.a.v.1 Korinthiërs 13 18.Eens zal ik mijn Heer ontmoeten M.A.Alt
9.Zie onze God – Hij kwam bij ons Graham Kendirk/ G Baker / Elly en Rikkert Zuiderveld 19.Maranatha Onbekend
10.Ziet de wereld Jezus in mij Onbekend 20.Maranatha – 2 Bijbel / Jerry Sinclair

Deze CD is via internet te bestellen: Klik hier! of bel 0183-354149