GA HEEN IN DEZE UW KRACHT..IK ZEND U IMMERS? CD 1

 

 

Verantwoording: Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van de zanggroep 'Gideon" op 10 december 1996 is het plan opgevat om na de productie van vijf geluidscassettes een verzamel-CD op te nemen. Aangezien rond de jubileumdatum de voorbereidingen voor de Kerstcassette in volle gang waren hebben we als bestuur en leden van "Gideon" gemeend de verzamel-CD later op te moeten nemen. We moesten voorts eerst aan het idee wennen en bezien of er voor ons mogelijkheden waren. Indien het door zou kunnen gaan dan wilden we de opname doen, zo mogelijk in het eerste halfjaar van 1997.

Het is ons dan ook een grote vreugde dat deze verzamel-CD getiteld "Ga heen in deze uw kracht...........IK zend u immers?" tot stand is gekomen en dat de opname hiervan kon plaatsvinden in het kerkgebouw van de Ned. Herv. Gemeente te Hei- en Boeicop, de plaats waar "Gideon" ontstond. De naam wordt ontleend aan de richter Gideon van het volk IsraŽl, zoals we die tegen komen in het Bijbelboek Richteren.  In hoofdstuk 6 vers 14 staat: "Toen wendde de Here Zich tot hem (Gideon) en zeide: Ga heen in deze uw kracht en verlos IsraŽl uit de greep van Midian. IK zend u immers?"

Meer over de CD  Klik hier!

Voor een beeld- en geluidopname van het lied nummer 10: Samen in de naam van Jezus   Klik hier!

1.Genade van God Joh. de Heer/R. Kelso. Carter 10.Samen in de Naam van Jezus C.A.E. Groot.   
2.Genade kocht mij vrij M.A. Alt 11.Ere zij God in de hoogste heem'len M.A. Alt
3.Welk een vriend is onze Jezus Joh. de Heer/C.C. Converse 12.Nader tot U I.D. Sankey
4.Mijn Jezus ik hou van U H. Jansen/E. Zuiderveld-Nieman 13.De Heer is mijn Licht Uitg. Leger des Heils
5.Wat is het motief Onbekend 14.Gebed A. Pruiksma
6.Daar ruist langs de wolken Joh. de Heer/H .Bishop 15.Voor de Here en voor Gideon J. Stuij
7.Komt tot uw Heiland Joh. de Heer/G.F. Root 16.Kom en help ons oogsten Uitg. Leger des Heils 
8.Vertrouwen K.R. Schutte 17.Er is een overheerlijk land Leger des Heils
9.Kom in mijn hart H. Flame 18.Een nieuwe morgen W.A. Mozart/C.J.Barten
    19.Jeruzalem A. Pronk 

Deze CD is via internet te bestellen: Klik hier! of bel 0183-354149/06-29168208